Základní škola Bohušovice nad Ohří

Hledat

Přejdi na obsah

Kroužky ve školním roce 2017/2018

kroužky


POZOR ZAČÍNÁME!!!

Od října 2017 začínají pracovat tyto zájmové kroužky:

 • Keramika pro začátečníky
 • Keramika pro pokročilé
 • Barvínek
 • Sportovně- turistický kroužek pro mladší děti
 • Sportovně - turistický kroužek pro starší děti
 • Florball.


Děti ze 3. třídy byly z organizačních důvodů přeřazeny do Sportovně - turistického kroužku pro starší děti. Děti školního věku z kroužku Výtvarná výchova byly přeřazeny do kroužku Barvínek. Kroužek Výtvarná výchova nebude, bohužel, pro malý zájem dětí otevřen.
POZOR !!! Kroužky Keramiky začnou z provozních důvodů pracovat až od poloviny měsíce října. Platbu za kroužky Keramiky uhraďte za tento měsíc v poloviční výši, tzn. družinové děti zaplatí 65,-Kč a nedružinové děti 75,-Kč. Děkujeme za pochopení.


Kdy se sejdeme poprvé:

 • Barvínek - ve středa 4.10.2017 v 15:00 před školou
 • Sportovně - turistický pro 1. a 2. třídu - v pátek 6.10.2017 ve 13:45 před školou (děti z 1. a 2. třídy, družináře si vyzvedne pan učitel ve ŠD)
 • Sportovně - turistický pro 3. třídu a starší - v pátek 6.10.2017 v 15:00 před školou
 • Keramika - začátečníci - v pondělí 16.10.2017 v 16:00 před budovou MěÚ
 • Keramika - pokročilí - v úterý 17.10.2017 v 16:00 před budovou MěÚ


 • Kroužek Florballu pod Sokolem Terezín začíná svou pravidelnou činnost od pondělí 25.9.2017, sraz v 16:00 před Sokolovnou v Terezíně
Nabídka zájmových kroužků:


 • Florball, bratr Mgr. Ivan Kožíšek, pondělí, 16.00 – 17.30 (Sokol Terezín, platba 250,-Kč/rok u p. uč. Kožíška)
 • Keramika, Miloslava Šinfeltová, pondělí, 16.00 – 17.00, kapacita 14/začátečníci od 1. třídy
 • Keramika, Miloslava Šinfeltová, úterý, 16.00 – 17.00, kapacita 14/pokročilí

(v případě menšího počtu přihlášených dětí bude otevřen pouze jeden kroužek v den, o který bude větší zájem)

 • Výtvarný kroužek, Ilona Rabyniuková, úterý, 16.15 – 17.15, kapacita 15/předškoláci a 1. třída
 • Barvínek, Mgr. Monika Rittichová, středa, 15.00 – 16.00, kapacita 15/2.-5. třída

(malování a kreslení, různé výtvarné techniky)

 • Sportovně-turistický I., Mgr. Ivan Kožíšek, pátek, 14.00 – 15.00, kapacita 20/1.-3. třída
 • Sportovně-turistický II., Mgr. Ivan Kožíšek, pátek, 15.15 – 16.30, kapacita 20 / 4.-5. třída

(v případě menšího zájmu bude otevřen pouze jeden kroužek)

Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte prosím nejpozději do 22.9.2017 ve školní družině. V případě naplnění kapacity kroužku rozhoduje o přijetí datum odevzdání přihlášky. Cena zájmových kroužků: Keramika 130,- Kč na měsíc pro družinové děti, pro ostatní děti 150,- Kč na měsíc. Ostatní kroužky 80,- Kč na měsíc pro družinové děti, pro ostatní děti 100,- na měsíc


Úhrada je splatná ve dvou termínech: do konce října 2017 na říjen – prosinec 2017 do konce ledna 2018 na leden – červen 2018 nebo trvalým příkazem vždy do 15.dne příslušného měsíce výhradně bezhotovostně na účet školy č. 1004451399/0800, do poznámky uveďte jméno dítěte, za jaký kroužek a období platíte (např. Josef Novák, Keramika, 1. pololetí)


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku